Riskanalys på äventyrsresor

Peder åkte på en resa, som var fylld med risker. Något som hade varit bra inför en sådan resa hade varit att göra en riskanalys. En riskanalys bedömer sannolikheter för oönskade händelser och konsekvenser och du kan förebygga dem innan de uppstår. Viktiga moment när en resa ska göras är riskanalys och säkerhetstänk då alla former av äventyr medför en viss risk. Detta är något som studenter vid Naturbruksgymnasiet i Osby får lära sig på utbildningen som heter Vildmark och äventyr.

Applikation med riskanalys

21st Century Mobile har skapat en applikation, som underlättar arbetet med att göra en riskanalys. Denna kan laddas ner och sedan användas på ett enkelt sätt. Bland annat så kan du i appen välja vilken typ av arbete som ska göras sedan är det bara att knappa in order- eller referensnumret. Du kan bocka av de punkter som är viktiga och skicka iväg. Ditt formulär sparas i appen och arbetet kan sedan sätta igång. Dina riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer. Sedan hittar du alla dina analyser sparade i din meny, samt att du har alla analysdetaljer lätt tillgängligt.

Undvik oväntade händelser

Riskanalyser kan alltså användas dels av företag men även av äventyrare. Det är ett sätt att bedöma vilka risker som finns och se till att dessa inte uppstår. En riskanalys gör att du inte råkar ut för otrevliga överraskningar.

27 jan 2016